Regulamin

§1 Definicje

 1. Sprzedawca – MW Concept – Mariusz Woźniak z siedzibą w Krakowie (ul. Królewska 92/104, 30-079 Kraków), wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 888 287 89 89, REGON: 383247229, e-mail: kontakt@cuearrings.pl, tel. +48 791 963 182.

 2. Sklep – sklep internetowy Cu.Earrings dostępny pod adresem: https://www.cuearrings.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca: udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia wyżej wymienionych usług.

 3. Strona internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.cuearrings.pl/

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów, zasady zwrotu Towarów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 5. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 6. Klient – Użytkownik, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonał Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 7. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji), na którym gromadzone są dane podane przez Klienta przy rejestracji Konta Użytkownika (więcej w Polityce Prywatności), przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.

 9. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 10. Zamówienie – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

 3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Sprzedawca przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów.

§3 Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://www.cuearrings.pl/ oraz dla zamówień indywidualnych – drogą mailową (kontakt@cuearrings.pl) .

 2. Zamówienia poprzez wyżej wymienioną Stronę można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 3. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) podanymi w walucie PLN oraz Euro (ceny podane w walucie Euro są jedynie cenami orientacyjnymi, przy realizacji zamówienia rachunek obciążany jest walutą PLN). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych czy wyprzedażowych.

 5. Wszystkie Towary w sklepie są szczegółowo oznaczone: w karcie produktu każdego Towaru znajduje się informacja dotycząca materiału, z jakiego Towar został wykonany, jego cena, a także informacja dotycząca czasu potrzebnego do realizacji Zamówienia.

 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 7. Jeżeli podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dowód sprzedaży zostanie dołączony do wysyłanej przesyłki.

 9. Składanie Zamówień udostępniane w Sklepie internetowym jest możliwe:

   a) po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (zakupy przez rejestrację);

   b) przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).

 1. Szczegółowa instrukcja składania zamówień:

  1. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar do koszyka.

  2. Po skompletowaniu i ustaleniu wszystkich Towarów do Zamówienia, należy przejść do widoku „Twój Koszyk”, następnie uzupełnić dane do wysyłki (wybrać kraj, województwo, miasto oraz kod pocztowy). Po naciśnięciu przycisku „Zaktualizuj”, system podpowiada możliwe opcje dostawy Zamówienia. Kolejno należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

  3. Następnym krokiem jest uzupełnienie danych w formularzu zamówienia w polach oznaczonych jako wymagane, stworzenie indywidualnego konta lub zalogowanie się do już istniejącego. Po uzupełnieniu wymaganych danych (w szczególności danych Klienta, danych do wysyłki oraz sposobu płatności), należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

  4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia (a także wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia).

 1. Moment rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24, jak również w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem kurierskim.

 2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia w ciągu godziny od złożenia Zamówienia poprzez kontakt ze Sklepem drogą mailową (kontakt@cuearrings.pl) lub drogą telefoniczną (+48 791 963 182).

§4 Dostawa i czas realizacji zamówień

 1. Klient może wybrać jedną z poniższych form dostawy zamówionych Towarów:
 1. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wybranej formy dostawy i płatności. W przypadku zamówień > 249 PLN koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.

 2. CU.Earrings zastrzega sobie prawo wyboru firmy kurierskiej realizującej dostawę towaru do Klienta.

 3. Na stronie internetowej Sklepu, w karcie produktu dla każdego Towaru, podana jest dostępność towaru:

 •   a) dla Towarów, przy których znajduje się dostępna ilość produktów na magazynie – czas realizacji wynosi 1-2 dni robocze (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

 •   b) dla Towarów oznaczonych „na zamówienie” czas realizacji wynosi 4-5 dni roboczych (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

 •   c) dla Zamówień indywidualnych czas realizacji każdorazowo określany jest przez Sprzedawcę w osobnej korespondencji e-mail.

 1. Do terminu realizacji podanego w karcie produktu każdego towaru należy dodać czas potrzebny na dostawę Zamówienia widniejący obok wybranej formy dostawy.

§5 Płatności

 1. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT – w zależności od wybranej przez Klienta opcji.

 2. CU.Earrings nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Zamówienie złożone w Sklepie:

 1.   a) za pobraniem przy odbiorze Towarów (opcja dostępna wyłącznie w przypadku dostawy realizowanej przez firmę kurierską);

 2.   b) za pośrednictwem serwisu do płatności internetowych:

 1.   c) Przelewem bankowym na konto Sklepu (Sklep podaje Klientowi dane do przelewu w automatycznie wygenerowanej wiadomości po złożeniu zamówienia).

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru) w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014r., Dz. U. 2014 poz. 827).

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@cuearrings.pl.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego paragrafu.

 4. Sklep zwróci Klientowi środki na podany przez niego numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni od zatwierdzenia zwrotu Produktów.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu sprawdzenia zwracanej rzeczy.

 6. Towary zwracane winny być w stanie nowym, nie noszącym śladów użytkowania.

 7. Klient zwracając towar obowiązany jest dołączyć do przesyłki wypełniony Formularz odstąpienia od umowy, dostępny tutaj ( PL, ENG ).

 8. Towary zwracane należy odesłać na adres: MW Concept Mariusz Woźniak, ul. Królewska 92/104, 30-079 Kraków w terminie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§7 Procedura reklamacji

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary nowe, wolne od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1) – 556(3) Kodeksu Cywilnego co do towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status Konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail: kontakt@cuearrings.pl.

 1. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji Klient wypełnia Formularz reklamacji dostępny tutaj ( PL, ENG ). Następnie odsyła go wraz z reklamowanym Towarem oraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta w korespondencji e-mail.

§8 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania oferty Sklepu, konieczne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu oraz zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

 2. Do złożenia Zamówienia konieczne jest aktywne konto poczty e-mail.

§9 Dane osobowe

 1. W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji Zamówienia.

 2. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Sklepu. każdej zmianie regulaminu Właściciel Sklepu internetowego powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.cuearrings.pl.

 2. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.

 4. Regulamin Sklepu internetowego obowiązuje od dnia 8.03.2021 r.